BENG!

Wat is BENG en wat zijn de BENG-eisen?

Vanaf 1 juli 2020 (oorspronkelijke datum van 1 januari 2020 is uitgesteld) worden de EPC-eisen vervangen door BENG-eisen. De energieprestatie van een woning wordt tot die tijd dus uitgedrukt in energieprestatiecoëfficiënt – EPC. Maar vanaf juli 2020 treedt een nieuwe wettelijke indicator in werking: BENG. Wat is BENG, wat zijn de nieuwe eisen en wat verandert er voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw? in dit artikel geeft SMART je alle informatie om goed voorbereid de verandering aan te gaan. 

Waar staat BENG voor?

BENG is de afkorting voor Bijna Energieneutraal Gebouw. BENG legt de energieprestatie voor bijna energieneutrale nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw vast aan de hand van drie eisen, de BENG-indicatoren.Deze worden wettelijk vastgelegd en komen in de plaats van de huidige EPC-eisen. De nieuwe eisen gelden voor woningen waarvoor op of na 1 julii 2020 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Wat zijn de BENG-eisen?

BENG is geïnspireerd op het principe van de Trias Energetica: eerst de energievraag beperken, dan energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken en voor de resterende energiebehoefte eindige energiebronnen efficiënt benutten. Dit principe is de grondlegger van de BENG-indicatoren. Aan die drie indicatoren zijn vervolgens maximale waarden gekoppeld, de BENG-eisen. 20 november 2018 zijn de nieuwe (concept) BENG eisen vrijgegeven. De nieuwe eisen voor woningbouw zijn afhankelijk van de verhouding Als/Ag, het verliesoppervlak ten opzichte van het gebruiksoppervlak.

De BENG-eisen voor woningbouw luiden:

BENG 1: maximale energiebehoefte

De energiebehoefte mag maximaal 70 kWh/m2per jaar zijn (bij woningen met een ongunstige verhouding Als/ Ag ligt de grenswaarde hoger)

BENG 2: maximale primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik mag maximaal 30 kWh/m2 per jaar zijn voor grondgebonden woningen (appartementen 50 kWh/m2)

BENG 3: minimaal aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50% voor grondgebonden woningen (appartementen 40%)

Op de gebouwgebonden energiestromen inclusief tapwaterverwarming zijn de BENG-indicatoren wel van toepassing, op de energie voor verlichting en huishoudapparaten niet. De energiebehoefte van een gebouw wordt teruggedrongen door de woning goed te isoleren waardoor minder verwarming en koeling nodig is. De benodigde energie voor de verwarming, de koeling, de hulpenergie en het warm tapwater dient zo weinig mogelijk uit primaire fossiele energie te zijn opgewekt. Ten slotte dient 40-50% van de energie hernieuwbaar te zijn.

Het verschil tussen BENG en EPC

De EPC geeft één waarde voor de energieprestatie van een woning, momenteel is die waarde voor woningen maximaal 0,4. Aspecten die de score verhogen kunnen met aspecten die de score extra verlagen worden gecompenseerd. De ‘slechte’ aspecten kunnen zo nog gewoon gebruikt worden. Dat is in BENG niet meer mogelijk. Vanaf 1 juli 2020 vervangen de BENG-eisen de huidige EPC-eisen.

De bepalingsmethode van de EPC, de NEN 7120, wordt 1 juli 2020 vervangen door de bepalingsmethode voor BENG, de NTA 8800. De NTA is één bepalingsmethode voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De eenheid is energiebehoefte per m2per jaar: kWh/m2*y (m.u.v. aandeel hernieuwbare energie in %).

De invloed van BENG op woningbouw

Met de komst van BENG zal er meer nadruk komen op het beperken van de energiebehoefte. Bijvoorbeeld door de bekende en innovatieve manieren van duurzame bouw nog vaker toe te passen, als warmte-isolatie, luchtdicht bouwen, groendaken, warmteterugwinning, warmtekoudeopslag, etc.

Op zoek naar meer informatie rondom EPC/EPG-berekeningen en de aankomende overstap naar BENG? Of wil je advies over het behalen van de huidige of aankomende normen? We staan je graag te woord. Bereik ons telefonisch via +31 495 20 49 00 en per e-mail op info@smartbouwexperts.nl.

Of lees meer over EPC berekeningen.

0