BENG!

BENG is de afkorting voor Bijna Energieneutraal Gebouw. BENG legt de energieprestatie voor bijna energieneutrale nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw vast aan de hand van drie eisen, de BENG-indicatoren.Deze worden wettelijk vastgelegd en komen in de plaats van de huidige EPC-eisen. De nieuwe eisen gelden voor woningen waarvoor op of na 1 januari 2020 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

BENG is geïnspireerd op het principe van de Trias Energetica: eerst de energievraag beperken, dan energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken en voor de resterende energiebehoefte eindige energiebronnen efficiënt benutten. Dit principe is de grondlegger van de BENG-indicatoren. Aan die drie indicatoren zijn vervolgens maximale waarden gekoppeld, de BENG-eisen.20 november jl. zijn de nieuwe (concept) BENG eisen vrijgegeven. De nieuwe eisen voor woningbouw zijn afhankelijk van de verhouding Als/Ag, het verliesoppervlak ten opzichte van het gebruiksoppervlak. De BENG eisen voor woningbouw luiden:

 BENG 1 De energiebehoefte mag maximaal 70 kWh/m2per jaar zijn (bij woningen met een ongunstige verhouding Als/ Ag ligt de grenswaarde hoger)

  BENG 2 Het primair fossiel energiegebruik mag maximaal 30 kWh/m2 per jaar zijn voor grondgebonden woningen (appartementen 50 kWh/m2)

BENG 3 Het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50% voor grondgebonden woningen (appartementen 40%)

Op de gebouwgebonden energiestromen inclusief tapwaterverwarming zijn de BENG-indicatoren wel van toepassing, op de energie voor verlichting en huishoudapparaten niet. De energiebehoefte van een gebouw wordt teruggedrongen door de woning goed te isoleren waardoor minder verwarming en koeling nodig is. De benodigde energie voor de verwarming, de koeling, de hulpenergie en het warmtapwater dient zo weinig mogelijk uit primaire fossiele energie te zijn opgewekt. Ten slotte dient 40-50% van de energie hernieuwbaar te zijn.

BENG en EPC

De EPC geeft één waarde voor de energieprestatie van een woning, momenteel is die waarde voor woningen maximaal 0,4. Aspecten die de score verhogen kunnen met aspecten die de score extra verlagen worden gecompenseerd. De ‘slechte’ aspecten kunnen zo nog gewoon gebruikt worden. Dat is in BENG niet meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2020 vervangen de BENG-eisen de huidige EPC-eisen.

De bepalingsmethode van de EPC, de NEN 7120, wordt 1 januari 2020 vervangen door de bepalingsmethode voor BENG, de NTA 8800. De NTA is één bepalingsmethode voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De eenheid is energiebehoefte per m2per jaar: kWh/m2*y (m.u.v. aandeel hernieuwbare energie in %).

0