Beter ontwerpen en bouwen met BIM

Beter ontwerpen en bouwen met BIM

Wat houdt BIM modelleren in?

BIM is een afkorting en staat voor Building Information Model, oftewel Bouwwerk Informatie Model. Bij bestaande bouw, start BIM met het laten inmeten van een woning of gebouw door middel van een 3D laser scan. Bij nieuwbouw wordt het ontwerp gedigitaliseerd naar een BIM model. Alle relevante informatie uit de scan of het ontwerp wordt ingelezen in een BIM model. BIM is dus een database, waarin alle informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een digitaal 3D model van het gebouw.
don-bosco

Voor wie is een BIM object relevant?

Je kunt een bouwwerkinformatiemodel inzetten voor eigen gebruik, maar het is ook zeer nuttig bij samenwerking met andere partijen.

Werken met de BIM methodiek zorgt ervoor dat alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces, toegang hebben tot dezelfde informatie. Iedereen kan van elkaar zien wat er gebeurt en gebruikt altijd de informatie uit het BIM model. De voordelen hiervan zijn dat de informatie altijd beschikbaar is en altijd up-to-date.

Voorbeeld uit de praktijk
In de praktijk gebeurt het wel eens dat een aannemer de 2D tekening van een architect tot een 3D ontwerp van het gebouw omzet. Dit model wordt alleen door de aannemer gebruikt. Als deze informatie opgeslagen wordt in het BIM model, kunnen verschillende partijen informatie uitwisselen en krijg je geen fouten door verschillende modellen. Dit is een van de grote voordelen van BIM en voegt waarde toe voor alle betrokken partijen. Echter stelt het ook hogere eisen aan de projectpartners.

De voordelen van BIM

Een 3D BIM model brengt veel voordelen met zich mee.

  • Beter verwachtingsmanagement: richting opdrachtgevers, kopers en omwonenden;
  • Betere communicatie en samenwerking met partners en leveranciers;
  • Minder fouten of opleverpunten, minder faalkosten, meer kwaliteit;
  • Kortere doorlooptijd van ontwerp en uitvoering;
  • Makkelijkere en betere implementatie van de nieuwste ontwikkelingen zoals 3D laserscannen, VR en AR technologie.

Om deze voordelen uit het BIM-proces te halen, moet vooraf vastgesteld worden wat men uit het model wil halen, wat met BIM bereikt moet worden of wat de informatiebehoefte bij de ketenpartners is. Die voorbereiding is onontbeerlijk om de voordelen van BIM te bereiken.

Voorbeeld uit de praktijk
Als er geen afspraken gemaakt worden over de informatie die in het model geplaatst moet worden, in plaats van aan te sluiten op de specifieke vraag van de betrokken partners, dan is de kans op inefficiëntie juist groter. Zo heeft een aannemer niets aan een model waarin de muren van de begane grond zijn doorgetekend tot de derde verdieping. De aannemer heeft losse wanden in het model nodig om bijvoorbeeld berekeningen mee te doen. Het delen van de informatiebehoeften van alle partijen is daarom erg belangrijk.

don-bosco

Eenvoudig werken met BIM

Om het werken met BIM zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben een aantal partijen in de bouw het initiatief genomen om een basisleveringsspecificatie voor informatie te ontwikkelen en te hanteren. Dit wordt de “BIM basis ILS” genoemd, oftewel de BIM basis informatieleveringsspecificatie.

De ILS wordt ondertussen door ontzettend veel partijen in de bouwwereld als uitgangspunt genomen voor onderlinge afspraken. Deze afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Dankzij de afspraken, kan iedere partij die informatie levert of informatie vanuit het BIM-model verwerkt, werken met zijn eigen softwaretools.

Eenvoud is kracht. Het gelimiteerde aantal afspraken zorgt dat het model praktisch en uitvoerbaar is. Dit leidt tot een brede toepasbaarheid en groot draagvlak.

BIM – software onafhankelijk dankzij ILS

Verschillende partijen werken met verschillende software. Daarnaast zijn er veel verschillende softwarepakketten beschikbaar waarmee je als BIM modelleur kunt werken en waarmee je model kunt realiseren. Om te zorgen dat de data uit de verschillende softwarepakketten uitwisselbaar wordt, is het nodig om de data te structureren op een manier zodat alle pakketten dezelfde “taal” spreken.

Hiervoor biedt de basis ILS een oplossing, door het gebruik van de uitwisselingsstandaard IFC. Het IFC (Industry Foundation Classes) is een datamodel die de bouwkundige, constructieve, installatietechnische, en gebouwspecifieke data omschrijft. IFC is onafhankelijk waardoor niemand gebonden is aan softwarepakketten. Met IFC kunnen alle partijen, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data.

Voorbeeld uit de praktijk
Een wand in een IFC model wordt in het “hokje” IfcWall ondergebracht. Zo kunnen alle softwarepakket dit herkennen als een wandelement en deze op de juiste plek onderbrengen in de eigen database structuur. Een model uit een ander softwarepakket wordt op deze manier op de correcte wijze in 3D weergeven – inclusief de juiste aan elementen gekoppelde informatie.

Breng BIM tot bloei

De grootste successen met BIM worden behaald als de methodiek volledig door het bedrijf geadopteerd wordt. Werken met BIM betekent het volgen van een bepaalde workflow en een meer integrale manier van werken met andere partijen. Het BIM proces moet een centrale rol krijgen binnen het project en niet slechts als een 3D tekenpakket worden gezien. De voordelen van BIM kunnen tegenvallen als de methodiek niet geaccepteerd wordt.

Succesvol werken met BIM houdt in dat keuzes eerder gemaakt moeten worden om in te passen binnen het BIM model. Dit resulteert doorgaans in een langere voorbereidingstijd, maar met een beter en gedetailleerder resultaat. Deze tijdsinvestering betaalt zich vervolgens terug tijdens de uitvoering.

Start SMART met BIM

SMART Bouwexperts heeft jarenlange ervaring in alle aspecten van BIM modellen. Met onze kennis over het BIM proces, zorgen we dat ieder project een succes wordt.

SMART heeft up-to-date kennis van de benodigde protocollen en normen voor het het maken van bouwkundige modellen – zowel voor de concept als de uitvoeringsfase. Met onze aanvullende ervaring in bijkomende technieken, zoals virtual reality, augmented reality en laserscan techniek, zorgen onze experts dat jij het meeste uit je project haalt.

Neem nu contact op!

0