Bouwbegeleiding, advies en bouwberekeningen

Bouwbegeleiding, advies en bouwberekeningen

Van ontwerp tot uitvoer zijn er berekeningen nodig om een bouwproject succesvol te maken. SMART Bouwexperts biedt onafhankelijk bouwadvies en diverse bouwgerelateerde berekeningen. In dit artikel leggen we kort uit welk type berekening en advies relevant is in welke fase van het bouwproject.

Bouwbesluittoets en advies in concept ontwerpfase

Ieder project begint met de ontwerpfase. Deze fase begint met een grof schetsontwerp dat uitgewerkt wordt via een conceptontwerp naar een definitief ontwerp. Architecten en ontwerpers kunnen hun concepten in een vroeg stadium laten toetsen aan het Bouwbesluit, zodat de ontwerper zijn ontwerp kan aanvullen daar waar nodig. Wij toetsen aan de hand van de wettelijk vastgestelde eisen van het Bouwbesluit 2012 en het gebruiksgemak voor de toekomstige bewoner of gebruiker.

Komt het ontwerp niet door de toets heen? Met invoeging van de verbetervoorstellen van SMART én met behoud van het oorspronkelijk ontwerp, kan het ontwerp definitief gemaakt worden.

Een voorbeeld is een bouwbesluit voor architecten, die we uitvoerden voor onder andere het architectenmerk DROOOM. Lees hier hoe we zorgden dat het ontwerp van DROOOM snel definitief gemaakt kon worden. We zorgden dat het ontwerp aan de eisen van het bouwbesluit voldeed, terwijl het unieke ontwerp behouden bleef.

Zodra het ontwerp in de definitieve fase terecht komt, zijn er berekeningen rondom de energie- en milieuprestatie nodig om de omgevingsvergunning aan te vragen. De standaard berekeningen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn de volgende:

  • EPC berekening
  • Bouwbesluittoets

Echter, enkele gemeenten vragen ook een Milieuprestatie Gebouwen en GGW-werken (MPG) om het vergunningsproces in gang te zetten. Een GPR berekening is een van de uitgebreidste berekeningen. Een GPR score wordt berekend met behulp van de MPG berekening en de uitkomsten van een EPC berekening. Met behulp van de GPR kan een ontwerp een duurzaamheidslabel krijgen.

SMART Bouwexperts biedt bovenstaande berekeningen aan, waardoor je slechts één aanspreekpunt nodig hebt bij een bouwproject. Zo wordt met SMART het project heel efficiënt en dat bespaart zowel in uren als in kosten. Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op!

EPC Berekening

De EPC, oftewel de Energie Prestatie Coëfficiënt, geeft een oordeel over de energiezuinigheid van een gebouw. Hoe lager de EPC waarde is, hoe zuiniger het gebouw.

De EPC is een eis voor nieuwbouw. Een EPC berekening is altijd verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente: de aanvrager moet aantonen dat het gebouw een EPC heeft van 0,4 of lager (in het geval van woningen, voor bijvoorbeeld kantoren is de EPC minder streng). Een EPC is niet gelijk aan maar wel relateerbaar aan het energielabel. Bij elke mutatie van een bestaande woning (verhuur en verkoop) dient de eigenaar een energielabel te overhandigen.

In de toekomst wordt de EPC berekening vervangen voor de BENG berekening. Alle informatie rondom BENG vind je hier.

Meer lezen over de EPC? Of wil je weten wat een EPC berekening kost? Dat kan hier!

MPG Berekening

Een MPG berekening laat zien wat de milieubelasting is van de materialen die in het desbetreffende gebouw wordt gebruikt. Zo krijg je meer inzicht in de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer de materialen zijn die gebruikt worden. Met onze MPG software berekent SMART de schaduwprijs van het gebouw. De maximaal toegestane schaduwprijs bedraagt €1,00 per m2 BVO per jaar. De MPG schaduwprijs is samengesteld uit het bouwmateriaal dat in de woning is gebruikt voor de fundering, begane grondvloer, verdiepingsvloeren, gevels, gevelopeningen, daken en installaties.

Sinds 1 januari 2018 is de MPG berekening verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, maar niet bij alle gebouwen en/of gebruiksfuncties.

Weten wanneer een MPG berekening nodig is? En gelijk zien wat de kosten van een MPG berekening zijn? Lees het hier.

GPR Berekening

Door middel van een GPR berekening worden duurzaamheidsprestaties in kaart gebracht. Een GPR berekening kan zowel in de bouwfase als de gebruiksfase worden gevraagd door de gemeente. Anders dan de EPC en MPG, is de GPR niet verplicht volgens het Bouwbesluit. Een GPR berekening kan in iedere fase van de bouw bruikbaar zijn door verschillende partijen.

De GPR berekening is ingedeeld in vijf thema’s:

  1. Energie
  2. Milieu
  3. Gezondheid
  4. Gebruikskwaliteit
  5. Toekomstwaarde

Milieu is daarbij de MPG berekening die we hierboven al benoemden. Aan de thema’s worden vooraf beoogde scores gekoppeld en door middel van de GPR berekening worden deze scores al dan niet behaald. Op basis van de behaalde scores wordt een duurzaamsheidslabel gegenereerd. De opdrachtgever heeft de keuze om hoge GPR scores na te streven in de vergunningsfase of in de opleveringsfase en hierbij een certificaat te krijgen.

Zo’n GPR Gebouw Certificaat toont aan dat het gebouw is getoetst op kwaliteit. Het gebouw wordt dan ook gepubliceerd. Het GPR Gebouw Certificaat wordt gevalideerd en uitgereikt aan de opdrachtgever.

SMART Bouwexperts biedt GPR-berekeningen aan voor de utiliteitsbouw en de woningbouw. Meer informatie en inzicht in de kosten vind je hier.

Rc Waarde Berekening

De Rc waarde is de warmteweerstand van een gebouwdeel/constructie en wordt weergeven in m²K/W; ofwel het isolerend vermogen van de constructie. De Rc waarde wordt altijd berekend op basis van de samengestelde constructie, De samengestelde constructie is bijvoorbeeld de hele gevelsamenstelling – en niet alleen het isolerend materiaal.

Om de EPC te kunnen maken, hebben onze experts de Rc waarden van de samengestelde constructies nodig, de begane grondvloer, de gevel en het dak.

Het bouwbesluit schrijft voorschriften voor omtrent de Rc waarden. Een Rc waarde mag altijd hoger zijn dan voorgeschreven in het Bouwbesluit en dus beter isoleren, maar nooit lager. Dit zijn de minimale Rc eisen het bouwbesluit:

  • Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W
  • Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
  • Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Elke materiaallaag die gebruikt is in de samengestelde constructie heeft een eigen Rd waarde. De samenstelling en diktes van de Rd waardes geeft de Rc waarde van de gehele gevel. De Rc waarden zijn de afgelopen jaren flink omhoog gegaan. Vroeger werden de woningen nog niet zo goed geïsoleerd als nu. De standaard is tegenwoordig flink opgekrikt en de standaard bouwwijze haalt zonder problemen de huidige Rc eisen.

RC berekening nodig? Bij SMART Bouwexperts vraag je deze eenvoudig en voordelig aan!

Uw Waarde Berekening

De Uw waarde berekent de warmteweerstand van een “transparante” constructie, dus een raam of deur. De Uw waarde berekening is vergelijkbaar met de Rc waarde berekening, maar berekent het isolerend vermogen van deuren en ramen in plaats van samengestelde constructies. Voor ramen en deuren is een maximale Uw waarde vastgesteld.

De huidige Uw waarde van een raam of deur Uw is maximaal 1,65 W/m2K. Dit geldt op constructieniveau, dus voor het complete kozijn; bestaande uit Ufr voor het kozijn en Ugl voor het glas. Daarbij mag de Uw waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K.

Meer weten over Uw waarde berekeningen en een indicatie van de prijs? Kijk hier!

Brand berekeningen

Wij toetsen bouwplannen op brandveiligheid uit het Bouwbesluit. Ook adviseren wij hoe een ontwerp brandveilig te maken is. Hierbij kijken we niet enkel naar de wet- en regelgeving, maar ook naar het gebruik en de doelgroep van het gebouw om te kijken of er eventuele extra bouwkundige maatregelen benodigd zijn om tot een brandveilig gebouw te komen.

Interesse in een brand berekening? Meer informatie vind je hier.

Verdere bouwbesluitberekeningen

Naast bovenstaande berekeningen, biedt SMART Bouwexperts nog veel meer berekeningen en tekenwerk aan. Klik op onderstaande diensten voor meer informatie over de betreffende dienst:

Ontzorging met een SMART pakket

Bouwprojecten brengen veel werk met zich mee. SMART Bouwexperts ontzorgt haar klanten graag. Daarom bieden we onze diensten aan in een overzichtelijk SMART pakket. In dit pakket bundelen we alles dat nodig is voor een omgevingsvergunning – en dat betekent volledige ontzorging van de opdrachtgever.

Ontdek de mogelijkheden! Neem contact met ons op.

0