blowerdoor
Blowerdoortest laten maken

Ook als een woning of gebouw goed geïsoleerd is, kan het gebeuren dat er lucht ontsnapt via een spleet of scheur. Ook warmte gaat op dit moment verloren. Tegelijkertijd kan er ook vocht en kou het pand binnendringen, dit geeft aan waarom het zo belangrijk is dat de luchtdichtheid gegarandeerd is. Luchtdichtheid is van belang wat betreft het waarborgen van het binnenklimaat en de energiezuinigheid. Wil je weten hoe luchtdicht een gebouw of woning is? Dan gebruikt je daar een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest voor.

Korte uitleg

Wat is een blowerdoortest?

Door middel van een blowerdoortest is het mogelijk om de qv;10-waarde van een gebouw of woning te meten. Zo kan worden gemeten hoeveel lucht er ontsnapt of binnendringt. Aan deze waarde is een wettelijke norm voorgeschreven, de luchtdichtheidsnorm. Als niet aan deze luchtdichtheidsnorm wordt voldaan, dient dit gecorrigeerd te worden. Bij het renoveren van een gebouw speelt dit ook een rol. Zo kan het zo zijn dat er energiebesparende maatregelen plaats dienen te vinden, door beter te isoleren of aanpassingen door te voeren op het gebied van de ventilatie.

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting?

Een blowerdoortest vindt plaats door eerst de ramen, deuren en ventilatieopeningen te sluiten. Vervolgens wordt er een deur vervangen door een blowerdoor. In deze deur zit een grote ventilator met meetapparatuur. Op basis daarvan wordt er een luchtstroom ontwikkeld en wordt er over- of onderdruk gecreëerd. De computer kan vervolgens meten of er lucht ontsnapt of binnendringt, op basis daarvan kan de precieze QV;10-waarde worden gemeten. Tocht en gaten worden op deze manier gedetecteerd, dit vindt plaats door middel van een thermografische camera en rook.

Wanneer is een luchtdichtheidsmeting nodig?

In de volgende situaties is een luchtdichtheidsmeting aan de orde:

– Als er een te hoge QV;10-waarde wordt geconstateerd tijdens de nieuwbouw.
– Als er een energielabel bepaald dient te worden.
– Wanneer er een passiefhuis-certificaat aangevraagd dient te worden.
– Als er tijdens een renovatie wordt besloten over het besparen van energie.

Blowerdoortest laten maken door SMART Bouwexperts

SMART Bouwexperts weet hoe het maken van een blowerdoortest werkt en kan de verzamelde gegevens gebruiken voor het maken van een EPC berekening. De uitgebreide expertise van SMART Bouwexperts maakt het gemakkelijk om bepaalde zaken tegelijk aan te pakken. Zo ben je verzekerd van een gebouw dat aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet en kun je plezier aan de kwaliteit beleven.

Wil je meer weten over het laten maken van een blowerdoortest? Dan kun je contact opnemen met SMART Bouwexperts.

Bereik ons telefonisch via +31 495 20 49 00 en per e-mail op info@smartbouwexperts.nl.

0