luchtdicht
Luchtdicht Bouwen

Wij kunnen je van bouwkundig advies voorzien wanneer het om luchtdicht bouwen gaat. Zo verlies je minder warmte en kun je energie besparen. Wij doen hiervoor blowerdoortests.

Bij luchtdicht bouwen wordt er gelet op het ontstaan van kieren en naden in het ontwerpproces. Op deze manier wordt een luchtstroom vanaf buiten of binnen voorkomen en kan het binnenklimaat gecontroleerd worden. Als er lucht van binnen naar buiten gaat hebben we het over exfiltratie en als er lucht van buiten naar binnen gaat, hebben we het over infiltratie – met luchtdicht bouwen wordt dit voorkomen. Luchtdicht bouwen kan zowel bij nieuwbouw als renovaties worden toegepast. Wij kunnen de manier waarop luchtstromen verlopen in kaart brengen met behulp van een blowerdoortest.

EPC-Berekening Utiliteit

In het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de energieprestatie van gebouwen. Om dit meetbaar te maken wordt er een energieprestatiecoëfficiënt gebruikt (EPC). De EPC/EPG maakt het mogelijk om een beoordeling te maken wat betreft de energiezuinigheid van een gebouw.

Prijs indicatie: €180.00 – €300.00Vraag nu aan

EPC-Berekening Woningbouw

In het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de energieprestatie van gebouwen. Om dit meetbaar te maken wordt er een energieprestatiecoëfficiënt gebruikt (EPC). De EPC/EPG maakt het mogelijk om een beoordeling te maken wat betreft de energiezuinigheid van een gebouw.

Prijs indicatie: €185.00 – €260.00Vraag nu aan

Korte uitleg

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen maakt o.a. deel uit van passief bouwen en draagt bij aan duurzaam bouwen. Wanneer er geen ongecontroleerde in- of uitgaande luchtstroom zijn, oftewel luchtlekken, gaat er geen warmte of koude ongecontroleerd verloren. Dit vermindert het energieverbruik van een gebouw en heeft ook een positief effect op de EPC/EPG. Soms wordt gedacht dat luchtdicht bouwen niet goed is voor het binnenklimaat, maar dat is een misvatting. Ondanks dat er luchtdicht gebouwd wordt is er wel degelijke sprake van ventilatie, dit omdat elk gebouw moet worden voorzien van een ventilatievoorziening, maar deze valt dan weer onder de categorie gecontroleerd ventileren zo komt er voldoende verse lucht in het gebouw en ontstaat er een gezond binnenklimaat.

Met een ventilatieberekening/ bouwbesluittoets kunnen wij de ventilatiecapaciteit berekenen voor jouw project.

Wat is een QV;10-waarde?

De luchtdoorlatendheid wordt aangeduid met QV;10, dit staat voor de luchtvolumestroom (qv); deze ontstaat doordat er naden en kieren in een gebouwschil zitten. Het gaat dus om luchtverplaatsing die onbedoeld plaatsvindt, door openingen die niet ter ventilatie zijn aangebracht. Bij 10 Pascal mag de luchtdoorlatendheid volgens het Bouwbesluit niet hoger liggen dan 200 dm³/s. Met de huidige minimale eis kan er een groot deel lucht via de gebouwschil verdwijnen en dit willen we juist voorkomen. In een EPC-berekening is QV;10waarde forfaitair ingevuld (dan geen blowerdoortest) of kan de QV;10 waarde worden opgegeven, de praktijkwaarde dient altijd lager te zijn dan aangegeven in de EPC-/EPG berekening en is daarmee strenger dan in het Bouwbesluit staat. Als energiezuinigheid een belangrijk thema is zal deze waarde nog lager worden. De EPC-norm geeft aan van welke QV;waarde is uitgegaan en schrijft deze dus voor. Luchtdichtheid kun je in 3 klassenvormgeven:

– klasse 1 (basis) QV;10 > 0,6 dm3/s/m2,
– klasse 2 (goed) QV;10 > 0,3 dm3/s/m2 < 0,6 dm3/s/m2
– klasse 3 (uitstekend) QV;10 < 0,15 dm3/s/m2

Luchtdicht bouwen volgens SMART Bouwexperts

Is er in de EPC een aangepaste QV-waarde opgegeven dan dien je aanvullende aandacht te besteden aan luchtdicht bouwen. Luchtdicht bouwen is belangrijk om zo min mogelijk energie voor verwarmen en koelen verloren te laten gaan. Door ons luchtdichtheid advies tijdens het ontwerp of in de uitwerking van een plan kunnen verdere problemen voorkomen worden.

Wat kost het laten maken van een luchtdicht bouwen advies?

Een advies op maat voor luchtdicht bouwen doen wij voor vaste prijzen. Wanneer je jouw opdracht voorlegt, wordt hier door middel van een offerte een concrete prijs voor gegeven. Op basis van de omvang wordt dit zo scherp mogelijk ingestoken.

Wil je meer weten over luchtdicht bouwen? Dan kun je contact opnemen met SMART Bouwexperts.

Bereik ons telefonisch via +31 495 20 49 00 en per e-mail op info@smartbouwexperts.nl.

0