EPC: uitleg en berekeningen

EPC: uitleg en berekeningen

Wat is de EPC? 

Eerder schreven we al over het bouwbesluit – dat aan negen hoofdstukken getoetst wordt. Een hiervan is het hoofdstuk Energiezuinigheid en Milieu, met als misschien wel het belangrijkste voorschrift de Energie Prestatie Coëfficiënt: beter bekend als de EPC. De EPC geeft een oordeel over de energiezuinigheid van een gebouw – hoe zuiniger het gebouw, hoe lager de EPC waarde. 

Herkomst

De EPC-eis geldt sinds 1995 en is een aanvulling op de eisen aan thermische isolatie en luchtdoorlatendheid. De voorschriften op het gebied van thermische isolatie en luchtdoorlatendheid zijn aanvullend op de EPC-eis.

De NEN 7120 is de bepalingsmethode voor de EPC berekening. NEN ontwikkelt en beheert de nationale normen. Dit zijn geen wetten, maar vrijwillige afspraken over de standaard in Nederland voor duidelijkheid en eenheid. De NEN 7120 is sinds 1 juli 2012 de geldige bepalingsmethode voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. Sindsdien kan met één berekening de EPC bepaald worden van een combinatiegebouw, zoals een appartementencomplex met commerciële plint, . Ook is het sindsdien mogelijk een EPC van 0,0 te behalen. Dat is tegenwoordig een veel behaalde EPC, omdat de EPC binnenkort vervalt en BENG het overneemt. Door nu rekening te houden met een  EPC van 0,0, wordt de overstap naar BENG eenvoudiger. Lees meer over de aankomende nieuwe eisen van BENG in dit artikel

De NEN 7120 wordt aangevuld met de volgende normen in de EPC berekening: 

  • de NEN 1068 voor de nauwkeurige berekening;
  • de NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen;
  • de NVN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG): voor het waarderen van energiebesparende maatregelen op gebiedsniveau.

De EPC eisen

De EPC eis is geldig bij elke nieuwbouwwoning en bij nieuwe utiliteitsbouw. Per gebruiksfunctie is een EPC eis bepaald. De EPC eisen zijn in 2015 voor het laatst aangescherpt.

Woningen en woongebouwen 0,4
Bijeenkomstfunctie 1,1
Gezondheidsfunctie met bedgebied 1,8
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied 0,8
Kantoorfunctie 0,8
Logiesfunctie in logiesgebouw 1,0
Onderwijsfunctie 0,7
Sportfunctie 0,9
Winkelfunctie 1,7
Celfunctie 1,0

Zoals hierboven genoemd is de EPC een eis voor nieuwbouw. Om de energieprestatie van bestaande woningen in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van het energielabel. 

Een geldig energielabel moet overhandigd worden aan een koper of huurder bij de oplevering van een gebouw: voor woningbouw het energielabel voor woningen en voor utiliteitsbouw het energielabel voor utiliteitsgebouwen. 

In het verleden was dat anders – toen was een gewaarmerkte EPC berekening voldoende om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de eisen. Het energielabel is dus niet hetzelfde als een EPC berekening. En was er vroeger een vaste relatie tussen de waarde van de EPC en het energielabel, is die koppeling inmiddels ook al losgelaten. 

Het is wel mogelijk om het energielabel van een bestaande woning te bepalen dient een berekening gemaakt te worden vergelijkbaar met een epc berekening, aangevuld met een bezoek op locatie. Dit is een EPA-W advies.

EPC berekening voor bestaande bouw

De EPC berekening werd eerst vooral aangevraagd voor nieuwbouwprojecten, veelal door architecten, aannemers of ontwikkelaars. Echter zien we nu een groei in het aantal aanvragen voor een EPC berekening voor bestaande bouw – vooral door particulieren. Met de EPC berekening kunnen zij aantonen hoe energiezuinig hun woning is. Heeft de woning een epc gelijk aan of lager dan 0,4 geven veel banken een renteverlaging van de hypotheek, Een andere ontwikkeling is de korting op de afkoop van de erfpacht van Gemeente Amsterdam die geldt bij aanvragen tot 2020.

Vaak kunnen particuliere woningeigenaren de digitale tekeningen van hun woning aanleveren voor het berekenen van de wpc, vooral bij de jonge(re) woningen. In combinatie met de isolatietechnische- en installatietechnische maatregelen maken wij de EPC berekening. Eventueel aangevuld met reeds aangebrachte verduurzamingsmaatregelen van de bewoners. 

Wilt je als particulier een EPC berekening van uw bestaande woning maar heb je geen digitale tekeningen meer? Dat is geen probleem. Wij kunnen een digitale tekening maken van uw woning op basis van de papieren bestanden óf we kunnen uw woning inscannen.

De EPC berekening

Het Bouwbesluit eist momenteel een EPC van 0,4 of lager bij nieuwbouw woningen. Dit moet worden aangetoond wanneer de omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij de gemeente.

Rekenmethode

Er zijn twee mogelijkheden voor de bepaling van de EPC; forfaitair en uitgebreid. In de uitgebreide berekening zijnde lineaire transmissiegegevens meegenomen. Hierdoor wordt de berekening is hierdoor nauwkeuriger en concreter. De uitgebreide berekening valt in veel gevallen lager uit dan de forfaitaire berekening. In de forfaitaire methode worden hiervoor standaard gemiddelden aangenomen. 

Onderdelen van een EPC berekening

Als eerste is het belangrijk de juiste uitgangspunten vast te stellen. Is het een geschakelde woning, een vrijstaand utiliteitsgebouw of misschien wel een drijvend bouwwerk? Als gekozen is voor de forfaitaire of de uitgebreide methode,, worden de isolatietechnische waarden vastgelegd. 

Nadat bovenstaande uitgangspunten zijn bepaald, worden de bouwkundige transmissiegegevens ingevoerd op basis van de digitale tekeningen die de klant heeft aangeleverd in een dwg-, rvt-of dxf-bestand.

Vervolgens worden de installatietechnische gegevens ingevoerd. Dit gebeurt op basis van de gegevens van de opdrachtgever indien hij/zij al bepaalde installaties op het oog heeft. Zijn de installaties nog niet bekend, analyseren wij de meest gunstige installaties voor een zo laag mogelijke EPC. Bij een nieuwbouwwoning is dat een warmtepomp in combinatie met natuurlijke of mechanische ventilatie en, indien nodig, zonnepanelen. Het is niet altijd nodig om zonnepanelen te installeren om aan de nieuwbouw EPC-eis te voldoen. Een compacte indeling, optimale oriëntatie en voldoende isolerende constructies kunnen voldoende zijn. 

Resultaten

In het EPC rapport worden de uitgangspunten getoond, alsook de ingevulde gegevens en de behaalde EPC. Ook de uitvoer wordt getoond: de energiestromen. De jaarlijkse hoeveelheid primaire energie weergeeft de energiestromen benodigd voor onder andere verwarming, warmtapwater, koeling en verlichting. 

Bovenin het artikel is al gesproken over de term energieneutraal. Bij deze term hoort wel een uitleg. De EPC berekent namelijk alleen de gebouwgebonden installaties. Is de EPC gelijk aan of lager dan 0,0 betekent dit dat het gebouw de elektriciteit die het verbruikt zelf opwekt. Een gebouw heeft echter ook nog gebruikers/bewoners. In de energiestromen is wel een huishoudelijke stelpost opgenomen, maar het woord stelpost zegt het al; het is een aangenomen gemiddelde. Het werkelijke elektriciteitsgebruik van de gebruikers of bewoners van een gebouw verschilt per huishouden (wel of niet zuinig). Het kan dus voorkomen dat een woning met een x-aantal zonnepanelen energieneutraal is, maar dat er aan het eind van het jaar blijkt dat er toch meer energie is verbruikt dan op eigen terrein is opgewekt.

Naast de primaire energie, het elektriciteitsgebruik en de energieprestatie van het gebouw zijn ook het gebruiks- en het verliesoppervlak, de CO2-emissie en de installatie-verklaringen terug te vinden in het EPC rapport.

EPC en BENG

De eisen aan de energieprestatie van gebouwen zullen in de toekomst worden aangescherpt. De EPC zal daarom plaatsmaken voor de wettelijke eisen Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze nieuwe eisen gaan per 1 juli 2020 in werking voor overheidsgebouwen, nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. 

Voor nu is echter nog de EPC eis geldig tot de ingangsdatum van BENG. Dat betekent dat ook de huidige eisen voor de Rc waardes van de samengestelde constructies geldig zijn: 

  • Begane grondvloer Rc = 3,5 of hoger 
  • Gevel Rc = 4,5 of hoger
  • Dak Rc = 6,0 of hoger

Wil je als architect in de ontwerpfase rekening houden met een epc waarde van 0,4 of 0,0?

Ben je als particulier op zoek naar een EPC voor je bestaande woning voor een hypotheekrenteverlaging of korting op het erfpacht?

Wil je grotere aantallen aanvragen of heb je een groot project?

Dan ben je bij onze professionals aan het juiste adres. Korte levertijd, lage prijzen en transparant in onze werkwijze. 

Kijk nu wat een EPC berekening kost! 

0