Bouwen volgens bouwbesluit

epc-icon
bouwtekening

Bouwen volgens Bouwbesluit 2018 en bouwplantoets
Als er wordt gebouwd, gerenoveerd of onderhoud wordt uitgevoerd, moeten de werkzaamheden voldoen aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het bouwwerk. Deze eisen hebben te maken met de gezondheid, bruikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van een gebouw. Als er niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan, gaat dit tegen de wet in.

Door middel van een Bouwbesluittoets toon je aan de gemeente/ goedkeurende instantie aan dat je gebouw of ontwerp voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van gezondheid, bruikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Door dit al tijdens het ontwerpen van een gebouw te doen, is het mogelijk om aan de eisen van het Bouwbesluit tegemoet te komen. Als het ontwerp gereed is, zal de gemeente jouw Bouwbesluitberekeningen bekijken en wordt er op basis daarvan een akkoord gegeven. Naast het Bouwbesluit wordt deze berekeningen ook getoetst op basis van de constructie, het bestemmingsplan en criteria van welstand.

Bouwbesluit Utiliteit
Door middel van een Bouwbesluittoets toon je aan de gemeente/ goedkeurende instantie aan dat je gebouw of ontwerp voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van gezondheid, bruikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Bouwbesluit Woningbouw
Door middel van een Bouwbesluittoets toon je aan de gemeente/ goedkeurende instantie aan dat je gebouw of ontwerp voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van gezondheid, bruikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Spuiventilatieberekening volgens NEN1087, Energieprestatieberekening volgens NEN7120 en een Milieuprestatieberekening.

Wat doet SMART Bouwexperts op het gebied van het Bouwbesluit?

SMART Bouwexperts kan jouw ontwerpen toetsen op basis van het Bouwbesluit. Hier hebben wij onze eigen methodes voor ontwikkeld, waardoor dit op een efficiënte en nauwkeurige manier gebeurt.

De volgende onderdelen van een bouwplan worden onder de loep genomen voor woningbouw:
Beoordeling gebruiksfunctie;

  • Toetsing van de bruikbaarheid. (Bepalen van het gebruiksoppervlak en indeling in verblijfsgebieden en verblijfsruimten);
  • Ventilatieberekening op basis van NEN1087;
  • Daglichtberekening op basis van NEN2057;
  • Spuiventilatieberekening op basis van NEN1078.

Voor utiliteitsbouw bekijken we de volgende onderdelen:

  • Beoordeling gebruiksfunctie;
  • Toetsing van de bruikbaarheid. (Bepalen van het gebruiksoppervlak en indeling in verblijfsgebieden en verblijfsruimten);
  • Ventilatieberekening op basis van NEN1087;
  • Daglichtberekening op basis van NEN2057;
  • Spuiventilatieberekening op basis van NEN1078;
  • Aanwezigheid toegankelijkheidssector.

Wat is er veranderd in het Bouwbesluit in 2012?

In het Bouwbesluit van 2012 zijn er veranderingen doorgevoerd op het gebied van brandveiligheid, natuurlijke ventilatie en het geven van een nieuwe bestemming aan bestaande gebouwen. Dit laatste is toegevoegd om het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen te vergemakkelijken.

Aan het Bouwbesluit voldoen met SMART Bouwexperts

SMART Bouwexperts weet dat het niet eenvoudig is om te voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. SMART Bouwexperts heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van berekeningen en tests. Zo worden relevante gegevens verzameld met tests die betrouwbaar zijn en is de kans op een fout in de berekeningen klein. Op deze manier is een gebouw volledig conform het Bouwbesluit. Daarnaast vergroot je de duurzaamheid, functionaliteit en veiligheid van een gebouw. De bouwbesluittoets en bouwbesluitberekeningen maken het mogelijk om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit.

Aan het Bouwbesluit voldoen met SMART Bouwexperts

Om gebouwen functioneel, duurzaam en veilig te maken, is het Bouwbesluit in het leven geroepen. Af en toe wordt het Bouwbesluit geheel herzien (voor het laatst in 2012) en worden er regelmatig verbeteringen/ aanpassingen doorgevoerd. Wanneer je bezig bent met een bouwproject kan dit vergaande consequenties hebben. SMART Bouwexperts helpt je om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. SMART Bouwexperts is op de hoogte van het Bouwbesluit en houdt ontwikkelingen nauwgezet bij. Zo weet je zeker dat je aan de regels voldoet en wordt ontzorgd door experts.

Terug naar boven