MPG -berekeningen

epc-icon
bouwtekening

Voor het in kaart brengen van de duurzaamheid van een gebouw wordt een MPG berekening gemaakt. Wanneer er sprake is van een lage MPG, worden er duurzame materialen gebruikt. De MPG-berekening is sinds 1 januari 2018 verplicht.

MPG-Berekening kantoorfunctie

MPG-berekeningen laten zien wat de milieubelasting is van de materialen die in gebouwen worden gebruikt. Voor nieuwbouwwoningen die groter dan 100 m2geldt een verplichting om deze berekening te overleggen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Voor de MPG geldt een schaduwprijs van €1,00 per m2  BVO per jaar.

Wat is een MPG berekening?

MPG-berekeningen laten zien wat de milieubelasting is van de materialen die in gebouwen worden gebruikt. Voor nieuwbouwwoningen die groter dan 100 m2geldt een verplichting om deze berekening te overleggen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Voor de MPG geldt een schaduwprijs van €1,00 per m2  BVO per jaar. Deze eis zal de komende jaren verder worden aangescherpt.

Als er een lagere MPG score is, geeft dat aan dat er sprake is van duurzamer materiaalgebruik. Het materiaalgebruik zal steeds belangrijker worden in de totale impact van een gebouw op het milieu. Deze objectieve maatstaf kan in het Programma van Eisen worden vastgelegd en kan daarmee het resultaat van het ontwerpproces bepalen.

Voor welke gebouwen moet je een milieuprestatieberekening uitvoeren

  • WEL: gebouwen met een hoofdfunctie wonen of kantoor;
  • WEL: nevenfuncties bij een kantoorgebouw;
  • NIET: kantoor dat deel uitmaakt van een gebouw met andere gebruiksfuncties dan een kantoorfunctie;
  • NIET: gebouwen met een instandhoudingstermijn van ten hoogste 15 jaar op dezelfde locatie.

Milieubelasting berekenen

De MPG wordt steeds belangrijker voor het meten van duurzaamheid, omdat de EPG steeds lager moet zijn. Toch kan het zo zijn dat de EPG en MPG elkaar op een negatieve manier beïnvloeden, zo is het produceren van sommige zaken kostbaar voor het milieu, terwijl het op de langere termijn winst oplevert ten aanzien van de EPG of MPG. Denk aan zonnepanelen, voor de MPG is dit een nadeel en voor de EPG levert dit voordeel op. Uiteraard moet de impact van het materiaal opwegen tegen de winst voor het milieu op de langere termijn of andersom.

Ook kan het zo zijn dat gerecyclede materialen slechtere milieuprestaties laten zien dan materiaal dat volledig nieuw is. Dit heeft te maken met de objectieve manier waarop een MPG-berekening wordt gemaakt. Het gaat om de daadwerkelijke milieubelasting van materialen en niet om de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. Om objectief te rekenen, worden er gegevens uit een centrale database gehaald: de Nationale Milieudatabase (versie 2.2). Het kan zo zijn dat de impact van het materiaal op het milieu, opweegt tegen de uiteindelijke functie. Om dit inzichtelijk te krijgen, worden de energieprestaties van een gebouw als geheel berekend.

Waarom een MPG-berekening laten maken door SMART Bouwexperts?

SMART Bouwexperts is op de hoogte van berekeningen die bij het bouwen of renoveren van een gebouw zijn vereist. Wij weten hoe deze berekeningen gemaakt worden en kunnen tot in de kleinste details doorrekenen. Onze ingenieurs maken de berekeningen met de beste software; zo wordt de kans op fouten verkleind en kan een berekening bovendien snel worden gemaakt.

De MPG-berekening wordt gemaakt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, echter kan dit uiteraard ook iets te maken met duurzaamheidsambities die je zelf hebt of van de organisatie waar je werkt.

Terug naar boven