EPC -berekeningen

epc-icon
bouwtekening

Onze ingenieurs gaan aan de slag met jouw EPC (EPG) berekening / NEN7120. Hoge kwaliteit, korte levertermijnen en vaste prijzen.

In de bouw staat duurzaamheid en energie hoog op de agenda. In het Bouwbesluit van 2012 zijn de eisen van energieprestaties van gebouwen beschreven. Door middel van een EPC-berekening kun je uitrekenen hoe energiezuinig een gebouw is. Met een EPC-berekening wordt aangetoond of een woning of kantoor aan de energie eisen uit het bouwbesluit voldoet.

SMART Bouwexperts is gespecialiseerd in het maken van EPC/EPG berekeningen cf. NEN 7120. Wil je advies over het behalen van de norm? Schakel dan SMART Bouwexperts in om met een relatief lage investering het meeste rendement te realiseren.

EPC-Berekening Utiliteit

In het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de energieprestatie van gebouwen. Om dit meetbaar te maken wordt er een energieprestatiecoëfficiënt gebruikt (EPC). De EPC/EPG maakt het mogelijk om een beoordeling te maken wat betreft de energiezuinigheid van een gebouw.

EPC-Berekening Woningbouw

In het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de energieprestatie van gebouwen. Om dit meetbaar te maken wordt er een energieprestatiecoëfficiënt gebruikt (EPC). De EPC/EPG maakt het mogelijk om een beoordeling te maken wat betreft de energiezuinigheid van een gebouw.

Wat is een EPC EPG berekening?

In het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de energieprestatie van gebouwen. Om dit meetbaar te maken wordt er een energieprestatiecoëfficiënt gebruikt (EPC). De EPC maakt het mogelijk om een beoordeling te maken wat betreft de energiezuinigheid van een gebouw. Volgens de NEN 7120 is vastgelegd hoe een EPC-berekening uitgevoerd dient te worden. Is er sprake van een lage EPC-waarde? Dan is dit beter voor de energieprestaties van het gebouw. EPG/EPC geldt voor allerlei soorten gebouwen; per gebruiksfunctie zijn er echter verschillende eisen vastgesteld. Voor woningen is de norm op dit moment 0,4 en voor kantoren ligt deze norm op 0,8. Een EPC-berekening wordt tegenwoordig EPG-berekening genoemd, het is verplicht om deze berekening te hebben wanneer je een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwbouw aanvraagt. De gemeente zal niet bij ieder project om een EPC-berekening vragen. Bij nieuwbouwprojecten van woning(en) of utiliteit (kantoor) is deze verplicht, bij grote onderhouds-/verbouwings of renovatieprojecten wil het voorkomen dat het bevoegd gezag er ook om vraagt.

Door middel een nauwkeurige berekening worden ook de kleinste details meegenomen en dit kan gunstig uitvallen. Zo kan worden voldaan aan de norm, terwijl dit met de forfaitaire rekenmethode misschien niet het geval zou zijn geweest. In dit geval kan er een besparing gerealiseerd worden op bijv. de installatiekosten. We kunnen forfaitaire en nauwkeurige berekeningen realiseren, precies volgens de voorschriften van de NEN1068-norm.

Waarom EPC-berekening laten maken door SMART Bouwexperts?

SMART Bouwexperts gaat eerst aan de slag met het verzamelen van alle technische gegevens. Denk aan bouwkundige tekeningen, gegevens over de installatie voor verwarming en ventilatie en detailtekeningen. Berekeningen worden vervolgens op een zorgvuldige manier uitgevoerd en met jou afgestemd. Berekeningen worden digitaal verstrekt.

Terug naar boven