BENG- berekening

epc-icon
Beng berekening

Wat is BENG?
Met Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) wordt de energieprestatie van een gebouw in opgesteld. De energieprestatie is nodig tijdens vergunningsaanvragen, opleveringen en verkoop of verhuur.

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de grenswaarden van de energieprestatie-indicatoren; energiebehoefte (EP1), primair fossiel energiegebruik (EP2), aandeel hernieuwbare energie (EP3) en risico op oververhitting (TOjuli). Uit de berekening rolt automatisch het energielabel.

Wanneer de energieprestatie wordt afgemeld, wordt het energielabel geregistreerd op het adres (of perceelnummer) bij ep-online.nl, de database van energielabels. Het afmelden bij een vergunningsaanvraag levert een voorlopig energielabel op, dat bij oplevering moet worden omgezet in het definitief energielabel middels een nieuwe afmelding. Bij het afmelden van een bestaand gebouw is het energielabel meteen definitief.

De BENG uit de NTA 8800 vervangt de NEN7120 en de EPC.

BENG – Energieprestatie gebouwen

De energieprestatie berekenen wij in de BENG-software van Uniec3 van alle gebouwen:

  • Woningbouw vergunningsaanvraag (EP-W/D)
  • Woningbouw oplevering (EP-W/D)
  • Woningbouw bestaande bouw (EP-W/B)
  • Utiliteitsbouw vergunningsaanvraag (EP-U/D)
  • Utiliteitsbouw oplevering (EP-U/D)
  • Utiliteitsbouw bestaande bouw (EP-U/B)

De beng berekening kan ook worden ingezet voor:

  • TOjuli score per (onderdeel) gebouw
  • Inzicht in passend installatieconcept gebouw
  • Verbetering isolatie- en installatie eigenschappen gebouw

Software

Wij werken al sinds de EPC met de Uniec3 software en zijn dus goed op de hoogte van de mogelijkheden van de software. Daarnaast volgen wij de benodigde cursussen om af te melden met Uniec3 en up-to-date te blijven van de laatste softwareontwikkelingen.

Wet- en regelgeving

De bepaling van de energieprestatie van gebouwen is voor Nederland vastgelegd in NTA 8800:2020. Basis hiervoor is een set internationale normen op het gebied van energieprestatie. De NTA 8800 geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen, voor woningen en utiliteitsgebouwen. Onze BENG-adviseur is gediplomeerd conform de NTA8800 en voert de berekeningen uit volgens ISSO 75.1 en 82.2.  Energieprestatierapporten (energielabels) mogen alleen worden afgegeven door bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL 9500. SMART Bouwexperts werkt onder BRL 9500 gecertificeerde koepelorganisatie BengCert en volgt hiertoe alle informatie- en toetsmomenten van de nieuwste ontwikkelingen om bekwaam te blijven op het gebied van wet- en regelgeving.

Terug naar boven