Brandveiligheid volgens bouwbesluit

epc-icon
bouwtekening

Brandveiligheid waarborgen en verbeteren

Brandveiligheid garandeer je middels de daarvoor geldende eisen in het Bouwbesluit. SMART Bouwexperts analyseert én adviseert.

 • Bouwplantoets brandveiligheid bouwregelgeving
 • Ondersteuning gebouwontwerpers / architecten, projectontwikkelaars
 • Advisering over een juiste gebouwindeling, welke bouwkundige aspecten van invloed zijn, de brandbeveiligingsinstallaties en blusmiddelen
 • Onderbouwing hoe de brandveiligheid gewaarborgd is in het ontwerp; uitgewerkt in een complete rapportage met tekeningen.

Wat komt o.a. kijken bij brandveiligheid cf. het bouwbesluit:

Brandveiligheid

 • Indeling in brand- en (beschermde) subbrandcompartimenten
 • Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)
 • Inrichting vluchtroutes
 • Blusmiddelen
 • Brandveiligheidsinstallaties
 • Brandveilig gebruik bouwwerk
 • Brandveiligheid

Deze dienst is maatwerk, waardoor we geen vaste prijzen kunnen hanteren. Benieuwd naar deze dienst of wil je een prijsopgaaf ontvangen? Vraag meer informatie aan via de knop. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met je op.

Brandveiligheid

Als het om brandveiligheid gaat, is het Bouwbesluit de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Zo moet een brand binnen 15 minuten kunnen worden ontdekt en moeten de door de brand bedreigde personen en de brandweer worden gealarmeerd. Na deze alarmering moeten deze personen binnen 15 minuten kunnen vluchten en moet de brandweer aanwezig en operationeel zijn. Binnen 60 minuten na het ontstaan van een brand moet de brand onder controle zijn, ook moeten de door de brand bedreigde personen zijn gered. Om aan deze algemene uitgangspunten tegemoet te komen, dient men op de hoogte te zijn van de details en uitvoering om dit mogelijk te maken. Het is zaak om hier tijdens de bouw al aandacht voor te hebben.

Brandveiligheid en verschillende opdrachtgevers

Voor architecten kan SMART Bouwexperts beoordelen of aan de brand wet- en regelgeving wordt voldaan. Zo kunnen we kijken op welke manier er geld bespaard kan worden en welke aanpassingen er moeten worden gedaan. Zo ontstaat er een overzicht van de gebouwen en onderdelen die niet aan de criteria voldoen.

Brandveiligheid volgens SMART Bouwexperts

Hoe gaan wij te werk

In de ontwerpfase staan wij onze opdrachtgevers bij in de beoordeling en toetsing van het ontwerp en ondersteunen wij bij het aanvragen van vergunningen.

Brandveiligheid in gebouwen realiseren is onderhevig aan complexe wet- en regelgeving en vele richtlijnen die van invloed zijn op het ontwerp van een gebouw. Als brandpreventiedeskundige kan SMART Bouwexperts het ontwerp analyseren, beoordelen en omschrijven op welke onderdelen er wel (of niet) voldaan wordt aan het Bouwbesluit. Ook kunnen wij in het geval van knelpunten of uitzonderlijke situaties adviseren over oplossingen om toch tot een veilig ontwerp te komen.

Waarom een bouwplantoets

De integrale brandveiligheid van een gebouw omvat een aantal aspecten. Een belangrijk aspect waarbij tijdens de oprichting- of herontwikkeling van een gebouw aandacht aan besteed dient te worden is brandpreventie. Preventie is het nemen van maatregelen om onveiligheid die zich kan voordoen te voorkomen of vroegtijdig te stoppen en daarmee ongewenste gevolgen te beperken. Hiervoor is er in het Bouwbesluit (en vanaf 2022 aan het BBL: Besluit Bouwwerken Leefomgeving) wet- en regelgeving opgenomen om deze aspecten te waarborgen. Denk hierbij aan bouwkundige en installatietechnische eisen en eisen in het kader van brandveilig gebruik.

Wat kost het laten maken van een Brandveiligheids advies?

Brandveiligheidsadvies doet SMART Bouwexperts voor vaste prijzen. Wanneer je jouw opdracht voorlegt, wordt hier door middel van een offerte een concrete prijs voor gegeven. Op basis van de omvang wordt dit zo scherp mogelijk ingestoken.

Terug naar boven