De mogelijkheden van groendaken

De mogelijkheden van groendaken 

Een groendak is een dak dat begroeid is door planten of vetkruid. Hoewel niet ieder dak geschikt is om “groen” te worden, wordt het groene dak een steeds vaker gezien verschijnsel. Dit komt doordat er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid, energieverbruik en ruimtegebruik.

De beschikbare ruimte die een dak biedt, komt daarbij steeds vaker als oplossing naar voren. Het verschijnen van zonnepanelen op daken is een goed voorbeeld, maar de toepassing van het groene dak wordt ook steeds serieuzer genomen. De mogelijkheden en beperkingen worden in dit blog op een rijtje gezet.

Intensief en extensief groendak

Om te beginnen moet er onderscheid gemaakt worden tussen een intensief en extensief dak. Hierbij wordt vooral gelet op het gebruik. Een intensieve daktuin is een combinatie tuin waarin een terras of pad wordt gecombineerd met groenvoorziening. Een extensieve tuin is niet bedoeld om te betreden en is volledig bedekt met laag groeiende beplanting. De intensieve daktuin kan dus echt gezien worden als een verlenging van de bruikbare ruimte, terwijl het extensieve dak meer geldt als groene (duurzame) dakafwerking.

De voordelen van een groendak

Een groendak brengt tal van voordelen met zich mee, zowel qua wooncomfort als voor het milieu.

1. Isolerende werking
Naast het extra ruimtegebruik leveren de vegetatie en substraatlaag ook een verbeterde geluids- en thermische isolatie op van een woning. Omdat zonlicht voor 50% geabsorbeerd en 30% gereflecteerd wordt, is het binnenklimaat zo veel beter geïsoleerd. Wanneer er veelvuldig groene daken worden toegepast, heeft ook de omgeving heeft hier baat bij en kan dit leiden tot een temperatuurverlaging van wel 3°C. Door deze lokale lagere temperatuur kunnen zonnepanelen ook beter presteren wat resulteert in een hogere energieopwekking.

Let wel, een groendak is geen vervanging voor isolatie. De begroeiing draagt bij aan de isolatie, maar is als isolatielaag an sich onvoldoende. Wil je meer weten over duurzame dakisolatie, kun je altijd contact opnemen met onze bouwexperts. Zij voorzien je graag over meer informatie en advies.

2. Tegen wateroverlast
Daarnaast vindt er ook waterbuffering plaats door de planten en in de substraat laag eronder. Het regenwater wordt zo vertraagd afgevoerd, gezuiverd en de planten verdampen het. Dit resulteert in een stabieler grondwaterpeil en zo wordt de piekbelasting op het riool verminderd. Vooral gezien de toenemende wateroverlast waarmee Nederland te maken krijgt, bieden groene daken dus echt een oplossing – vooral als ze in grote getalen aanwezig zijn.

3. Bevordering van de biodiversiteit
Naast voordelen voor de bewoners levert het ook een positieve bijdrage aan de biodiversiteit in de omgeving. De Sedums, kruiden, grassen of waardplanten die in een groen dak verwerkt zitten, bevorderen de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten, vooral in de stad waar alleen steen is.

4. Positieve bijdrage aan luchtkwaliteit
Al het groen in de buurt filtert fijnstof uit de lucht, dus ook een groendak draagt een beetje bij aan de gezondheid van de luchtkwaliteit. Vooral grote daken kunnen echt een verschil maken.

De nadelen van een groendak

Hoewel er dus een breed scala aan voordelen is, komen er ook nadelen en risico’s kijken bij een groendak.

1. Hogere kosten
Op de eerste plaats worden de kosten van het dak een stuk hoger. Een groendak is niet goedkoop om aan te laten leggen. Afhankelijk van welk type daktuin je wilt en welk dak je huis heeft, variëren de kosten.

2. Risico op lekkages
Er is een risico op lekkages door wortelgroei waarvan ook de reparatie kosten aanzienlijk kunnen zijn. Fouten in de constructie komen pas naar voren als er een lekkage optreed en er dus al schade is. Maar wordt het groendak goed aangelegd en onderhouden, dan kan het de waterdichte lagen van het dak juist verlengen tot wel twintig jaar.

3. Onderhoud
Het dagelijkse onderhoud van de daktuin verschilt: neem je een intensief groendak, dat moet je deze onderhouden zoals je een reguliere tuin moet onderhouden. Immers functioneert hij ook zo. Een extensief groendak heeft nauwelijks onderhoud nodig.

Beide daken moeten circa eens per vijf jaar gecontroleerd worden op de afvoer. Ook kun je met enige regelmaat plantenresten en onkruid verwijderen. De wortels van bepaalde onkruidsoorten kunnen de waterdichte laag van het groendak beschadigen. Onderhoud je de daktuin regelmatig, dan voorkom je het risico op lekkages.

De kosten zijn dus eigenlijk het enige echte nadeel van het groendak. De meeste risico’s kunnen dus voorkomen worden door een vakkundige installatie en afwerking, en door de daktuin goed te onderhouden.

Een groendak aanleggen

Betrek altijd een specialist als je een groendak wil aanleggen. Want naast een versterkte stabiliteit (een extensieve daktuin weegt al snel 110 kg/m2 en een intensieve daktuin 500 tot 1000 kg/m2) zijn er meerdere punten waarop gelet moet worden bij het ontwerp:

  • Er dient voldoende afschot te worden aangebracht van 1% tot 3%.
  • De onderliggende panelen dienen drukvast te zijn.
  • Na het aanbrengen van de beplanting is de dakafdichting moeilijk te bereiken. Door gebruik te maken van drainage banen en een doordachte hemelwaterafvoer zijn reparaties makkelijk uit te voeren.
  • Door gebruik van een drainagelaag zijn er niet meer hemelwaterafvoeren nodig dan wanneer het dak niet met groen uitgevoerd zou worden.
  • Daarnaast moet het dak ook verzekerd zijn van een wortelvaste laag om aantasting aan de dakconstructie te voorkomen.

Laat je dakconstructie dus onderzoeken door een specialist en vraag advies over de mogelijkheden, ook als je het groene dak zelf wilt aanleggen. Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met onze bouwexperts om advies of tips te krijgen. Bereik ons telefonisch via +31 495 20 49 00 of per e-mail op info@smartbouwexperts.nl.

0